Andreas Brännlund

Andreas Brännlund arbetar med olika material och olika konstområden som bildkonst, teater, scenkonst, scenografi mm.

Hans konstnärskap bygger ofta på samarbeten med konstnärer från olika konstgenre. I rollen som regissör och koordinator skapar han konsten i gränssnittet mellan människor och konstuttryck.

Intresset ligger i förställningar om geografisk identitet och mentala bilder av Centrum – Periferi på en rund glob. I en värld i förändring av naturkrafter och politisk instabilitet förändras och förskjuts perspektiven.

 

Andreas Brännlund är född 1965 och bor i Härnösand och Trondheim men arbetar längs breddgraderna 62/63 och jorden runt. Han är en av de drivande krafterna i nätverket North Cultitude 6263 som skapar konstnärliga samarbeten längs nämnda breddgrader.