Annikka Kronlid Arvidsson

Annikka Kronlid Arvidsson arbetar med text på papper som hon rullar upp. Hennes texter tar sin utgångspunkt i Nordingrås natur. Hon följer årstider, dygnets skiftningar men sätter också det som sker på en viss plats i ett globalt perspektiv. Hon tycker sig se hur klimatomställningen förändrar naturen. Den får också en betydelse för vardagslivet. Vädret är råare än tidigare. Den iskalla vinden från nordväst känns genom husens timmerväggar. Med teckningar och texter registrerar hon och ”sparar” landskapet närmast henne och dygnets olika mörker, ljus, linjer. Hon skapar sköra mobiler av grenar som formats knotiga i vinden och hon tar därmed vid och formar dem där vinden slutade.

Annikka Kronlid Arvidsson f 1956 bor i Nordingrå. Hon är uppvuxen i Örnsköldsvik och Mellansel.