Birgitta Ricklund

Birgitta Ricklund är same och arbetar med konsthantverk med samiskt formspråk och traditioner som hon tidigt tog till sig via sina föräldrar. Hon kom senare i livet att utbilda sig till möbelsnickare och har sedan arbetat som modellsnickare och restaurerare men också arbetat med konstnärliga gestaltningar.

Minnet av en ladugård är ett skåp tillverkat av återvunnet material från 1904 med detaljer av renhorn och renskinn. Återbruket ligger i tiden men Ricklund vill också ställa en fråga om vad som händer med de odlingslandskap som håller på att försvinna i Norrlands inland. Vad händer med alla äldre byggnader som nu får förfalla?

Också Gärdet är ett skåp tillverkat av återvunnet ladugårdsvirke. Dörrarna är tillverkade i björk som sågats nära Själevad där Ricklund bor och arbetar. Titeln anspelar på de gärden som ställs i ordning för att samla renar inför transporten till vårfjället, tiden för kalvningen. I naturen väl bevarad innehåller en fundering över de spår som människor lämnar efter sig. Fornlämningar som innehåller hälsningar från äldre generationer.

Birgitta Ricklund är född 1956. Hon är uppvuxen i Saadteskenjuana  – Saxnäs, Maaresvaerie – Marsfjäll. Hon bor och arbetar i Själevad