Cecilia Björk

Våren 2022 har Sverige gjort en helomvändning och brutit med den alliansfrihet som i generationer varit central i vår nationella identitet. De politiska besluten har gått snabbt och debatten har varit aggressiv. Man har inte velat använda sig av demokratiska verktyg som folkomröstning eller att göra natoanslutningen till en valfråga.

 ”Tillsvidare känner jag att vi inte ska gå med i NATO” dokumenterar två olika demonstrationer mot Nato, som ägde rum i slutet av maj i Stockholm. Det är en dokumentation av det historiska beslutet att gå med i Nato, sett från motståndarnas sida. Det är en reflektion över det sköra i de demokratiska processerna, men också ett porträtt av fredsrörelsen, en rörelse som i Sverige idag är mycket spretig och består av människor med vitt skilda drivkrafter, men där man förenas i en övergripande önskan om nedrustning. Det är också ett dokument för framtiden – det är som att vi redan talar om ett historiskt faktum, fastän vi står mitt i det. Om 50 år när vi tittar tillbaka på den här händelsen är det viktigt att kunna se att det fanns andra röster. Att det också fanns de som ville bromsa. Filmens demonstrationståg kommer att marschera oavbrutet fram till utställningens slut den 10 september, dagen innan valdagen.

Cecilia Björk är född 1981 i Härnösand där hon också är uppvuxen. Idag bor hon i Nyköping och är verksam som filmregissör, manusförfattare och producent. Hennes dokumentärfilm En bra vecka för demokratin hade premiär i tävlan på Göteborgs filmfestival 2018, och har efter det visats på internationella festivaler, på bio i hela landet samt på tv i Sverige och Finland. Filmen väckte mycket uppmärksamhet och bidrog till ett offentligt samtal kring samspelet mellan politik och media och demokratins villkor. Kortdokumentären Saliga hade premiär på Göteborgs filmfestival 2014 och behandlar hur tro tar fysisk form, genom ett kristet sommarmöte på västkusten. Hon är även producent för den ideella organisationen Film i Samtidskonsten.