David Larsson

David Larsson arbetar med långsiktiga konstnärliga undersökningar som presenteras som installationer och utställningar. I flera verk har fotografi haft en central roll men objekt, skulptur och installation är lika viktiga komponenter Larssons konstnärliga arbete. Larsson gestaltar frågor kring skeenden i samhället med ett särskilt intresse kring hur föreställningar om modernitet både skapar och skapas av vår relation till landskapet och användning av naturresurser.

David Larsson är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan 2007-2012. Han är född 1981 i Uppsala och bor i Stockholm. Under sin uppväxt besökte han regelbundet sin farmor och farfar i Sollefteå. Som konstnär har han återvänt till Sollefteå och Västernorrland för att arbeta med konstnärliga projekt.