Elin Maria Johansson

Elin Maria Johansson arbetar med av rumsliga installationer med video, animationer, bilder, objekt och ljud. De senaste åren har hennes verk kretsat kring frågeställningar om flocken eller svärmen och det kollektiva medvetandet. Hon gestaltar ofta naturfenomen och låter dem fungera som metaforer för vårt inre liv, samtiden, det förgångna, framtiden och det drömda. Tillsammans bildar hennes verk en abstrakt och metaforisk väv som speglar den plats och den tid vi befinner oss i.

Elin Maria Johansson är född 1979. Hon är uppvuxen i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik men bor och arbetar i Gärsnäs i Skåne sedan 2010. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.