Emma Löfström

Emma Löfström

Emma Löfström arbetar med skogens ekosystem och ofta utgår hon från miljöerna kring familjens hus vid Ljungans strand i Överturingen.

Älven var tidigare en viktig transportled, där virke från inlandsskogarna flottades mot sågverken längs kusten, sedan vidare söderut till Europa. Idag har stora arealer av virkesplantager med gran och tall ersatt de en gång till synes oändliga naturskogarna. Skogens ekosystem med alla de komplexa exempel på samarbete och pluralism berättar en annan historia än den som beskriver skogen utifrån råvaruuttag och kortsiktiga vinstperspektiv. Hon arbetar med teckningar, collage, intarsia, växtfärgade tyger och skulpturer av återvunnet trä och samlar pigment från växter, bär, bark och svampar.

I den installation hon skapat för Triennalen lyfter hon frågor kring de alltmer ofta förekommande stormarna som en klimatkris medför och vikten av en fungerande ekologi och ett hållbart skogsbruk. I den frågan ryms också det problematiska med vindkraftsparkerna som ofta stör skogens ekosystem.

Emma Löfström är född 1981 i Uppsala och bor i Stockholm. Hon utför en del av sitt arbete i familjens hus i Överturingen i Ånge kommun. Hon är utbildad på Royal College of Art och Central Saint Martins College of Art i London.