Fredrik Nordin

Fredrik Nordin, Utan titel, 150x150cm

Evolutionsteorin var länge en viktig utgångspunkt i Fredrik Nordins konstnärskap. Intresset ledde till en resa till Galapagosöarna eftersom det var där som Charles Darwin gjorde upptäckter som var viktiga för hans teori.

Galapagos övärld har uppkommit genom vulkanutbrott på havets botten, på sin resa i Darwins fotspår fascinerades Nordin alltmer av öarnas vulkaner och dess omgivande natur. Därefter har Nordin rest till ännu ett vulkaniskt örike, Hawaiis, där han upplevde öns djungler, lavalandskap och vulkanen Haleakalā. En massiv sköldvulkan som tar upp tre fjärdedelar av öns yta. Efter den resan arbetade han fram en serie teckningar som 2022 sammanställs till en bok med titeln Anteckningar från vulkanens skugga.

 

Vulkanen upplevs i dess närhet som ett påtagligt hot men Nordin påpekar att den inte bara påverkar sin närmaste omgivning. Ett vulkanutbrott kan påverka hela jordens klimat då partiklar och aska sprids globalt och leder till stora globala temperatursänkningar.

 

Fredrik Nordin är född 1976 i Sollefteå och uppvuxen i Långsele men bor idag i Stockholm.