Ida Rödén

Ida Rödén presenterar arbetet kring vetenskapsmannen Jonas Falck, verksam i slutet av 1700-talet.

I hans sällskap har hon genomfört olika expeditioner där hon katalogiserat ovanliga upptäckter i naturen. Allt sker i en annan tid och verklighet och hennes förhållande till Falck har varierat. Ibland är han en kollega och samtalspartner, ibland blir de en och samma person och ibland är de avlägsna och separerade från varandra. På Triennalen kommer Ida Rödén att visa teckningar och skulpturer som baseras på Jonas Falcks iakttagelser av insekter och fåglar.

Ida Rödén är född 1981 i Härnösand och är bosatt i Stockholm. Hon är utbildad vid California College of the Arts i San Francisco (2011) och Konsthögskolan i Umeå (2009).