Ina Palm

Ina Palms skulpturer ser ut som magiska träd. Formen påminner också om renarnas horn. Ett träd är stillastående och fastgjutet i betong medan det andra sakta vrider sig runt sin axel.

Ina Palm har naturen och mytologin som inspirationskälla bearbetar och hon tar upp gärna upp existentiella frågor, ofta med en andlig dimension.  Det är frågor som individens plats i universum och livets kretslopp och hon gestaltar alternativ till det materiella i samhället. Skulpturerna i Triennalen kopplar hon till frågor om hur människan förändrat skogen. Här finns en sorg över det som gått förlorat men också en oro över hur framtida exploateringar ska slå mot såväl ekologi som renskötsel.