Jenny Berg

Jenny Berg arbetar med installationer, objekt, text och handlingar som hänger samman i ickelinjära händelseförlopp. Ofta utgår hon från önskningar som verkar för stora.

Situationer som uppstår i möten med platser, människor, djur och material blir delar av berättelserna. Shelter from the storm börjar med en filmsekvens från Saxnäs 2019, där ett grässtrå fladdrar framför ett fjällandskap.
Kameran höll fast bilden men hela dalen vibrerade på ytan och rörelsen fortplantades genom växterna ner i rotsystemen och vidare ut i berggrunden.
Materialen är gipsskivor, reglar, linullsisolering, björkar från byggarbetsplats, guldfolie från dansföreställning, gräs, jord, lim, vajer, kläder, el, blommor från container, nedblåsta lavar mm

Jenny Berg är född 1975 och uppväxt i Nordmaling, Härnösand och Sundsvall men bor numera i Malmö. Hon är utbildad vid Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam, Gerlesborgsskolan i Stockholm och gick mellan 1993 och 1995 konstlinjen på Ålsta folkhögskola i Fränsta.