Jenny Lundgren

Jenny Lundgren arbetar med måleri och förhåller sig till tradition och konsthistoria lika mycket som hon förlitar sig på intuition och slump.

Hon tar avstamp i det traditionella och klassiska genrer som porträtt, stilleben och landskap och söker sig sedan genom reduktion och abstraktion mot något överraskande och oväntat. Under 2022 har hon arbetat med en serie mindre målningar på papper som hon ser som bildpoetiska tolkningar av vind, med titeln Poems On Wind. Hon ser vinden som en en stor kraft men som samtidigt bara kan anas som en lätt andedräkt. Den är en rörelse som plötsligt ändrar riktning och som letar sig igenom alla skikt.

Jenny Lundgren är född 1975, uppvuxen i Sollefteå och bosatt och verksam i Örnsköldsvik. Hon är utbildad vid Universität für Angewandte Kunst i Wien.