Maria Sundström

I de verk som Maria Sundström visar på Triennalen utgår hon från vad som brukar benämnas som förnyelsebara energikällor – Vinden och Solen.

Vinden är en kraft som rör sig i alla riktningar. Solfångaren är tänkt att placeras utomhus. När en stark vind tar tag i den förvandlas den till en solkattskastare. I videoloopen 22°grader har Sundström filmat en halo på kalottbergets platå på Dalsberget i Nordingrå. Halo ett optiskt fenomen som är relativt vanligt och ofta uppstår när ett nederbördsområde närmar sig.

Maria Sundström är född 1961 och bor i Hörnefors. Hon är knuten till Örnsköldsviks KKV och Galleri Lokomotiv, har haft konstnärsfackliga uppdrag för KRO i Västernorrland, har arbetat på Västernorrlands museum, Region Västernorrland, Sundsvalls museum och medverkat i konstprojekt på Härnösands konsthall, Örnsköldsviks museum, Länsbiblioteket Västernorrland. Sundström är utbildad på Hola folkhögskola, Konstfack, Linköpings universitet och Konsthögskolan i Umeå.