Mats Adelman

Del i installationen ”Only birds shall fly and the military rust” Ylva Westerlund och Mats Adelman

Mats Adelman bor i Tensta, Stockholm och arbetar med film, skulptur och måleri, ofta med utgångspunkt i naturstudier och visionära aspekter av landskapet i skärningspunkten mellan det agrara och urbana.

Mats Adelman är född 1974, uppvuxen i Stockholm och utbildad vid Malmö Konsthögskola, 1995-2000. Ylva Westerlund och Mats Adelman har samarbetat i flera projekt.