Nina Svensson

Nina Svensson, Dom ska vara glada att det inte blev W, 2019

Nina Svensson är född 1968 och växte upp i Timrå. Hon är utbildad vid Umeå konsthögskola. Hon bor i Torsåker i Gästrikland och arbetar som lärare på Konstfack i Stockholm. Hon arbetar ofta i projekt som byggs av olika sociala processer och intresserar sig för vem som äger och styr över resurser i ett samhälle. Hon samarbetar gärna med olika grupper i samhället och skapar projekt som är centrerade kring deltagande.

Vid Midlanda flygplats i Timrå finns en stor skulptur av Bengt Lindström. Y:et, som, skulpturen heter, har blivit ett välkänt landmärke som syns väl från E4:an som passerar precis intill. År 2014 var skulpturen i rätt dåligt skick och behövde renoveras. Kommunen försökte då sälja skulpturen men den stiftelse som förvaltar konstnärens upphovsrätt hindrade försäljningen. Istället skapades en opinion för skulpturens bevarande och konstverket har sedan dess fått en allt högre status som symbol för kommunen. Nina Svensson har följt den utvecklingen som inte bara handlar om ett konstverk och hur en opinion kring ett offentligt verk kan svänga. Det handlar om identitet, offentlig plats och offentligt ägande. Idag finns det en förening som verkar för att sprida kunskap om Bengt Lindström, Y:et och att utveckla platsen kring skulpturen.