Oscar Kaleva Karlsson

Sedan våren 2021 har Oscar Kaleva Karlsson tagit långa promenader längs kusten i Sälsten i Härnösands kommun. Han har plockat upp tusentals glasbitar i olika färger. De är nötta och polerade av havet, sanden och vinden som driver på vågorna. Glasbitarna kunde han senare foga samman till verket Stormens öga.

Materialen är viktiga för Oscar Kaleva Karlsson. Han samlar på sig tyger och träbitar. Garn fogar han samman till en konkret bild i Moder Jord i full effekt, som för tankarna till KG Nilssons målningar. Målningen Gudrun kopplar via havet mot verket Stormens öga. Stormen Gudrun var en sällsynt kraftig storm i januari 2005.
Oscar Kaleva Karlsson är född i Kalmar. Han är utbildad på Göteborgs Konstskola och Kungliga Konsthögskolan och bor numera i Härnösand.