Sonia Hedstrand

Sonia Hedstrand Reseberättelsen

Sonia Hedstrands konstnärliga praktik befinner sig i skärningspunkten mellan dokumentarism, essä och sociologisk undersökning.

Hon arbetar med text, video, fotografi, installation och performance. De senaste åren har hon alltmer närmat sig forskning.

Den konstnärliga reseberättelsen är ett verk som handlar om reseberättelser, om resan som struktur för berättande, samt om resandets betydelser för konstnärer genom konsthistorien. Verket fungerar som en meta-reseberättelse i essäform. Verket handlar både om Hedstrands eget resande, och resandets betydelse för andra konstnärer och författare. En del av verket visas även på Ånge Konsthall.

Sonia Hedstrand är född 1975 Och är delvis uppvuxen i Örnsköldsvik. Hon är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och hon är verksam som konstkritiker i Dagens Nyheter, essäist för OBS i P1 Sveriges radio och arbetar som lärare i konstteori på flera konstskolor.