Om Triennalen

Triennalen är en återkommande konsthändelse, en utveckling av det som tidigare varit känt som Y-salong. Den stora nyheten är att själva utställningen expanderar till att äga rum på fler platser runt om i hela länet i samarbete med Konstfrämjandet Västernorrland.

Y-salongen, som lockat konstälskare i över fyrtio år, har varit ett av de större konstevenemangen i Västernorrland. I samarbete med Konstfrämjandet tas nu nästa steg och fler rum kommer att aktiveras och involveras i den nya Triennalen på och i nära samarbete med bland annat Sundsvalls museum, Härnösands konsthall, Kramfors konsthall, Apotekshuset i Sollefteå, Örnsköldsviks museum samt som tidigare Västernorrlands museum.

 

Triennalen  kommer att pågå på olika platser i Västernorrland mellan maj 2022 – september 2022 med första invigning på Västernorrlands museum den 21 maj.
Curator: Björn Norberg

Cecilia Hultman, Symmetrical Fall on Top of It All, 2021, Video (loop)

I samband med arbetet med Triennalen startar Folkrörelsernas Konstfrämjande ett nytt distrikt för Västernorrland, Konstfrämjandet Västernorrland. Triennalen är ett samarbete mellan Västernorrlands Museum, Region Västernorrland och Konstfrämjandet Västernorrland.