Läsning

Läsning Sonia Hedstrand

Sonia Hedstrand läser delar ur sitt verk "Den konstnärliga reseberättelsen".

Den konstnärliga reseberättelsen är ett verk som handlar om reseberättelser, om resan som struktur för berättande, samt om resandets betydelser för konstnärer genom konsthistorien. Verket fungerar som en meta-reseberättelse i essäform. Verket handlar både om Hedstrands eget resande, och resandets betydelse för andra konstnärer och författare. En del av verket visas även på Ånge Konsthall.