Visning Västernorrlands museum

Region Västernorrlands konststrateg Sebastian Andersson visar valda delar av utställningen samt pratar om konst och olika sätt att se på konst.