Genomfört

Utställning på Västernorrlands museum

På Västernorrlands museum visas 13 konstnärer som representerar en mängd olika röster och uttryck vilka tillsammans skapar en bild av samtidens diskussioner och den värld vi lever i. Säkert finns här också sådant som är oväntat och väcker nya diskussioner om vår tid, vår historia och vår framtid.
Läs mer

Summering

Vad: Utställning
När: 21 maj – 4 sep
Tider: Öppet tisdag-söndag kl. 10.00-16.00. Kvällsöppet torsdagar kl. 10.00-20.00
Var: Västernorrlands museum
Länk: Läs mer